It's the toon that makes the music

Organisaties kunnen projecten niet zonder elkaar tot een succesvol einde brengen. Samenwerking is dus noodzakelijk. Samenwerking leidt echter ook vaak tot problemen, die bijna altijd ontstaan omdat de omstandigheden, waarop de samenwerking is gebaseerd, veranderen.

The Toon helpt bedrijven met het omgaan met deze veranderende omstandigheden binnen alle fasen van een project. Centraal bij de aanpak staat altijd de relatie met andere partijen, waarbij de manier waarop een boodschap wordt gebracht vaak belangrijker is dan de boodschap zelf.

bg-home