Contract management

Een contract is uiteindelijk een document om afspraken tussen twee of meer partijen in vast te leggen om een bepaalde prestatie te verrichten en onder welke condities dat gebeurt.

Vaak ligt de focus bij het opstellen van een contract op het vastleggen of het verleggen van aansprakelijkheden, maar wordt onvoldoende gekeken naar de factoren die het uiteindelijke succes van een project bepalen.

The Toon streeft ernaar om in een zo vroeg mogelijk stadium gezamenlijk overeen te komen hoe er wordt omgegaan met veranderingen van vooraf overeengekomen uitgangspunten.

Deze veranderingen zijn vrijwel altijd te herleiden tot afwijkingen in:

  • Tijd
  • Kwantiteit
  • Kwaliteit
  • Omstandigheden

The Toon kan u assisteren in het opstellen van contracten, het beoordelen van contracten, het voeren van onderhandelingen en het beheersen van contracten tijdens de uitvoering van projecten.

bg-contract-management